Strona główna » Przewoźnik – jaką ma pozycję i rolę w procesie spedycji i transportu?

Przewoźnik – jaką ma pozycję i rolę w procesie spedycji i transportu?

Potrzeby transportowe należą do podstawowych potrzeb człowieka. W obecnym kształcie gospodarki, dostarczanie z punktu A do punktu B odpowiednich dóbr jest absolutnie niezbędne dla zachowania należytego poziomu rozwoju przemysłu. W procesie spedycji i transportu ogromną rolę odgrywa przewoźnik. Przyjrzyjmy się bliżej jego zadaniom i pozycji.

Przewoźnik a spedytor – podobieństwa i różnice

Chociaż z pozoru wydaje się, że przewoźnik oraz spedytor zajmują się tym samym, ich role w procesie transportowym są diametralnie różnie. O ile spedytor przypomina opiekuna całego przedsięwzięcia (nawiązuje relacje z klientami i organizuje proces przewozu ładunku), o tyle firma transportowa wykonuje zlecenie bezpośrednio.

Właśnie z tego względu przewoźnik odgrywa kluczową rolę w terminowym wywiązaniu się z zawartych przez spedytora umów handlowych. Jego pozycja jest ważna również z tego względu, że posiada odpowiednie pojazdy (flotę / tabor) oraz personel, umożliwiający transport ładunku.

Jakie zadania musi wykonać przewoźnik?

Zadania przewoźnika w procesie transportu są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne. W tym przypadku chodzi o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1173). Uregulowano w niej zadania i obowiązki dotyczące odpłatnego przewozu osób i rzeczy przez uprawnionych do tego przewoźników.

Zgodnie z wymienioną podstawą prawną, przewoźnik ma za zadanie użyć środków transportu odpowiednich do danego przewozu, aby w bezpieczny sposób dostarczyć ładunek do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Z tego wynika, że praca przewoźnika rozpoczyna się w momencie odebrania towaru, a kończy w chwili rozładunku lub przekazania go do odpowiedniego magazynu.

Czy możliwa jest działalność przewoźnika bez udziału firmy spedycyjnej

W większości przypadków transportu dużych wolumenów towarów, pojedynczy przewoźnik zawsze zyskuje na współpracy z firmą spedycyjną. Jest to jednocześnie najczęściej stosowane rozwiązanie, dzięki któremu przedsiębiorstwo transportowe nie musi martwić się organizacją przedsięwzięcia od strony logistycznej.

W zasadzie możliwa jest działalność przewoźnika dla towarów bez udziału firmy spedycyjnej, choć wtedy obszar jego pracy jest znacznie ograniczony – zawęża się do rynku lokalnego. Natomiast współpraca ze spedytorem pozwala na realizację znacznie bardziej dochodowych kontraktów.

Jaka jest rola przewoźnika w kontaktach z klientem

Jaka jest rola przewoźnika w kontaktach z klientem

Chociaż to firma spedycyjna zajmuje się zawieraniem umów i kontraktów na transport ładunku, w pewnych sytuacjach również przewoźnik może się kontaktować z klientami. Wynika to między innymi z faktu, że przez cały okres transportu towaru, ponosi za niego pełną odpowiedzialność.

Gdyby w trakcie przewożenia doszło do uszkodzenia lub zaginięcia całości lub części powierzonego załadunku, przewoźnik musi być w stanie podać wystarczające wyjaśnienie i odpowiedzieć na reklamację złożoną przez klienta.

Takie zdarzenia są bardzo nieprzyjemne – jeżeli w czasie postępowania okaże się, że przewoźnik nie dopełnił obowiązków (na przykład wybrał pojazd, który nie był dostosowany do rodzaju przewożonego towaru), będzie zobowiązany do pokrycia szkód.

Cechy, które umacniają pozycję przewoźnika na rynku

Ponieważ transport, spedycja i logistyka to powiązane ze sobą gałęzie tej samej branży, istotne jest ich zgodne funkcjonowanie tak, by zapewnić konsumentom nieprzerwany dostęp do dóbr i towarów. Staje się to tym bardziej istotne, z uwagi na czasy, w których żyjemy.

Wiele przedsiębiorstw odchodzi od utrzymywania dużych i kosztownych magazynów, na rzecz częstych, ale mniejszych dostaw. Dlatego cechą, która umacnia pozycję przewoźnika na rynku transportowym, jest stabilność i niezawodność. Klienci oraz spedytorzy polegają przede wszystkim na przewoźnikach, którzy wywiązują się z zawartych umów, są punktualni i godni zaufania

Jak widać, w procesie transportowania towarów, przewoźnik odgrywa kluczową rolę. Jego pozycja jest tak ważna, że z powodzeniem można przyrównać go do najważniejszego ogniwa w całym łańcuchu. Godny zaufania przewoźnik to skarb, który trzeba cenić.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *