Strona główna » Transport towarów w UE – jak są transportowane towary w Unii Europejskiej?

Transport towarów w UE – jak są transportowane towary w Unii Europejskiej?

Założenia na jakich oprzeć się miała Unia Europejska to przede wszystkim te tendencje bezpośrednio związane ze współpracą gospodarczą.

Na tym właśnie Unia Europejska w głównej mierze miała się opierać. Dlatego wymiana towarowa jest jednym z podstawowych elementów tej właśnie współpracy.

A skoro tak się dzieje to nie powinno być zaskoczenia, że często pojawiają się także pytania o transport. Jak jest w UE organizowany, jakie są najczęściej wykorzystywane formy i jakie towary są transportowane. O tym znajdziecie kilka ciekawych informacji poniżej.

Podstawa to transport drogowy

Nieustannie najbardziej popularną formą jeśli chodzi o organizację transportu jest ten poruszający się po drogach. Samochody ciężarowe stanowią podstawowy środek transportu towarów na terenie UE.

W takiej formule przewożone są praktycznie wszystkie rodzaje towarów a jednocześnie udział tego transportu to ponad połowa całego transportu towarowego w UE. W przypadku transportu drogowego mówić możemy o dobrze rozwiniętej sieci drogowej co sprawia, że jego udział w transporcie jest tak wysoki.

Transport kolejowy – do poprawy

Drugą możliwą opcją, która wydaje się być interesująca w zakresie transportu towarowego będzie kolej. Mimo chwytliwego hasła Tiry na tory udział transportu kolejowego w ogólnym transporcie towarowym w UE jest znikomy i nie sięga nawet 10%.

Sytuacja wynika przede wszystkim z ograniczeń infrastrukturalnych jeśli chodzi o transport kolejowy. Przewozy osobowe były regularnie rozwijane, natomiast w przypadku transportu towarowego można mówić o poważnych zaniedbaniach.

Infrastruktura terminali przeładunkowych jest słaba, pociągi towarowe po UE poruszają się z niską średnią prędkością, nie do wszystkich miejsc są w stanie dotrzeć a to zmniejsza potencjał tej formy transportu.

Transport lotniczy – rosnąca siła

Obecnie możemy mówić o rosnącej sile transportu lotniczego. Dokonana na tym polu liberalizacja przepisów doprowadziła do sytuacji, w której wzrosło zainteresowanie transportem lotniczym również między krajami członkowskim.

Pojawiło się więcej połączeń i obniżone zostały ich ceny. Szybkość w jakim realizowany jest taki transport sprawia, że udziałowy procent transportu lotniczego rok do roku w UE rośnie.

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy

Udział transportu wodnego śródlądowego systematycznie maleje i w przypadku transportu towarów w UE ten udział to obecnie poniżej 5% ogólnego transportu towarów.

Drogi wodne są zaniedbane, brakuje przepisów, które pozwoliłby wypracować swobodę świadczenia usług na tym polu co utrudnia rozwój transportu śródlądowego wodnego. Dlatego coraz więcej przewozów przenosi się w związku z tym na drogi.

Transport morski – znikome znaczenie w UE

Znikome znaczenie w ramach transportu wewnątrz UE ma transport morski co rzecz jasna jest wynikiem uwarunkowań lądowych, które dotyczą Unii.

Natomiast liberalizacja przepisów w zakresie transportu morskiego doprowadziła do tego, że jego rola w transporcie między krajami UE i krajami z innych kontynentów w ostatnich latach wzrosła. Do Europy realizuje się sporo transportów morskich między innymi z dalekiego wschodu.

Zmieniająca się formuła transportu w UE

Nie da się zaprzeczyć, że transportu w UE ulega zmianom i przeobrażeniom, pojawiają się zmiany przepisów, jednak to co nie ulega zmianie to fakt, że największą rolę w przypadku obecnie funkcjonującego transportu cały czas ma transport drogowy i można się spodziewać, że tak pozostanie, ponieważ daje największe możliwości jeśli chodzi o dotarcie do różnych miejsc a jednocześnie sieć drogowa w UE jest na coraz wyższym poziomie, również w krajach wschodnich.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *